Image
Top
Navigation

Werkplek

Het echte nieuwe werken gaat over de gezondheid van mens, bedrijf en planeet

Into Green / Marieke Karssen
Stel je voor dat je medewerkers zich op hun werk net zo gedragen als thuis. Net zo betrokken als wanneer ze op zaterdagmorgen in de regen bij de voetbalwedstrijd van hun kinderen staan te juichen. Of, net zo zorgvuldig inkopen als wanneer ze er zelf voor moeten betalen? Wat zou dat betekenen voor de resultaten en reputatie van een bedrijf? En, wat zou dat betekenen voor die medewerker zelf? Als iemand van het beantwoorden van deze vragen een vak heeft gemaakt dan is het Jan-Peter Kastelein van adviesbureau YNNO. Wij bezochten hem in het telkens verrassende, maar toch nog weinig groene kantoor van YNNO in Utrecht.

De medewerker is te vaak een blinde vlek

Opdrachtgevers van YNNO kunnen zowel hele grote bedrijven zijn als organisaties in het MKB. De eigenschap die alle YNNO-klanten delen is dat het allemaal bedrijven zijn die de menselijke factor als hun grootste kapitaal zien en begrijpen dat als je denkend vanuit die factor optimaliseert, dat je dan alles verbetert. Dit lijkt een open deur, maar Jan-Peter komt toch nog te vaak tegen dat een opdrachtgever bij hem komt met een puur cijfermatig ingestoken vraag: verhuizen naar een goedkopere of efficiëntere vierkante meter. Opdrachtgevers die ook duurzaamheid, denken in levensduur en materialengebruik nog niet serieus meenemen in hun echte afwegingen zijn er naar zijn smaak ook nog te veel. Er zijn nog werelden te winnen. Zelfs nu de crisis op zijn einde loopt en goede medewerkers weer schaarser worden. 

Geef het werk de ruimte  

YNNO is geen architectenbureau of organisatieadviesbureau in de klassiek zin van het woord. Het is een bureau dat organisaties ondersteunt bij het inrichten van werkprocessen en werkomgevingen met adviezen die zich vertalen in een ruimtelijke oplossing die medewerkers faciliteert om optimaal te presteren. En dan is soms de uitkomst dat je niet moet verhuizen of verbouwen maar juist meer moet investeren in het beter inrichten van het werkproces, of meer aandacht moet hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers. Want in essentie kunnen alle werkgeversambities pas worden gerealiseerd als ook medewerkers in staat worden gesteld om ze te realiseren.

Om goed te kunnen functioneren binnen organisaties hebben mensen ruimte nodig. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want de ruimte die mensen nodig hebben, krijgen ze meestal niet – en de ruimte die ze wél krijgen, doet er vaak niet toe. De vraag is dus hoe je fysieke ruimte (huisvesting), virtuele ruimte (digitale technologie), sociale ruimte (samenwerken) en mentale ruimte (belevingswereld) zodanig georganiseerd krijgt dat medewerkers datgene waar de organisatie voor staat steeds beter uitvoeren, op een manier die ook nog eens bij hen past.

Liberty Global, YNNO-Copijn

Liberty Global wilde eigenlijk verhuizen, maar na grondige analyse van ambitie, het kostenplaatje, duurzaamheid, de vaak met het OV reizende werknemers en hun gewenst gedrag kwam YNNO tot de conclusie dat het opnieuw inrichten van het bestaande pand de betere vertaalslag was.

Duurzaamheid, groen en 'biophilic design' worden steeds belangrijker

Wij ontmoeten elkaar op het kantoor van YNNO. Een opvallend gebouw vol vrolijke en verrassend ingerichte ruimtes waar je elkaar inderdaad op heel andere dan gebruikelijke manieren kan ontmoeten. Maar, er mist ook iets en dat is de verbinding met groen.

Jan-Peter geeft aan dat hun eigen kantoor inmiddels 10 jaar oud is en dat bij de nieuwste projecten de verbinding met natuur en duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, omdat de positieve effecten hiervan enorm zijn. Duurzaamheid gaat niet alleen over materialen en milieu. Het gaat ook over het gebruik van niet toxische en vaak biobased materialen. Het gaat ook over het creëren van werkomgevingen die uitgaan van de menselijke maat. Mensen voelen zich veilig in op natuurlijke wijze ingerichte omgevingen. Een kantoor met uitzicht bijvoorbeeld, waar de luchtkwaliteit goed is en de luchtvochtigheid, en waar je zicht hebt op groen.

Want vergeet niet, mensen zitten pas sinds een jaar of 200 meer binnenshuis dan buiten en pas sinds een jaar of 30 in te goed geïsoleerde woningen en kantoren vol nieuwerwetse en vaak toxisch schadelijke bouwmaterialen. Als we nu beginnen om deze gebouwen zo in te richten dat ze veel groen bevatten, dat mensen makkelijk de verbinding binnen/buiten kunnen maken en we ook de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid verbeteren, dan werkt die fysieke vertaling nog vele malen sterker. Jan-Peter durft de stelling wel aan: de optimale inrichting van de fysieke omgeving van het werkproces is een inrichting die gezondheid bevordert. Voor mens, bedrijf en planeet.

Lidl distributiecentrum Waddinxveen

LIDL distributiecentrum in Waddinxveen. Het nieuwe distributiecentrum van LIDL in Waddinxveen heeft het BREEAM outstanding certificaat verdiend. YNNO tekende voor de inrichting en opzet van het kantoorgedeelte. Catering speelde hier ook een grote rol. Ook gezond eten is belangrijk voor een optimaal presterende medewerker.  
About Into Green / Marieke Karssen

Ik ben eindredacteur en conceptueel verantwoordelijk voor Into Green. Mijn aandachtsgebieden zijn duurzaamheid/cradle2cradle en luchtkwaliteit door planten.

LinkedIn | http://www.intogreen.nl

Tags:
Opmerking toevoegen

Reageer hieronder op de content of neem contact op met de website beheerders

Vraag: Schrijf cijfer drie.
Je antwoord:
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.